* / b / pol / ori / meta / muz / trv / soc / btc / cp / 3 / x / ai / oc / 4

/3/ -

Nazwa
E-mail
Temat
Komentarz
Plik
Osadź
Hasło (do usuwania postów)

File: 1705345224551.png (5.25 KB, 500x250, Oekaki.png)

 No.3[Odpowiedź]

sexxxx
7 postów oraz 4 obrazki pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.21

File: 1708861972023.png (40.28 KB, 468x459, 13063611204.png)

to niema ziemniaczków na tym szą?File: 1709320946549.png (212.16 KB, 532x646, 1709268176904.png)

 No.46[Odpowiedź]

16 postów oraz 1 obrazek pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.401

Nostalgiawka

 No.615

File: 1715139509811.jpg (481.09 KB, 1440x720, girlrifkrl.jpg)


 No.665


 No.677


 No.698

Nostalgiczne piosenki no bo wiesz jak to się nie chce Ci się nie chce Ci się nie chce Ci się nie chce Ci się podoba mi się że się tak jak kiedyś XD ja rocznik i walenie konia do lat 2005 2013 roku no a skończył sie tak maksymalnie po 2017 roku kiedy był twój tata jest w domu to nie jest to samo co jaFile: 1714436510715.jpg (269.44 KB, 720x865, Screenshot_20240429_105439.jpg)

 No.406[Odpowiedź]

2 posty pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.594


 No.680

Hej

 No.681


 No.683

Lomush guwno

 No.697

VibiryaFile: 1715874110909.jpg (467.78 KB, 720x1440, Screenshot_20240516_155647….jpg)

 No.667[Odpowiedź]

żyć nostalgią < nie żyć nostalgią

 No.668


 No.691


 No.696

Byczkowaly was kiedyś kobietyFile: 1715977790291.png (3.75 KB, 500x250, Oekaki.png)

 No.682[Odpowiedź]

gdzie będziemy pisać o planach na druciaka i innych wrogów i ich znajomych których nekamy i robimy duże inby? tutaj na czanach było fajnie więc nie psujcie tego!! Musimy tutaj nadal pisać o tych wszystkich druciakach niegardach i o planach na nich… Ehhhh to musi wrócić no bo druciak znowu od nas odszedł i znowu go szukamy ayyyyy ;_;

 No.695
File: 1713435222954.jpg (298.46 KB, 1080x669, Screenshot_20240418-085751.jpg)

 No.309[Odpowiedź]

9 postów oraz 2 obrazki pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.345

Oooooo

 No.354


 No.596

Nostalgia

 No.634


 No.694

ZFile: 1712970724607.png (1.56 MB, 900x1200, 68ed87b11b5f00344189295b05….png)

 No.283[Odpowiedź]

wtf
9 postów pominięte. Kliknij Odpowiedź aby zobaczyć.

 No.595


 No.635


 No.636

Uwu!!!!!! Druciakuwu!!!!!!!

 No.640


 No.693
File: 1716043490514.jpg (210.54 KB, 624x727, mdzie.jpg)

 No.690[Odpowiedź]

 No.692

File: 1716048413102.jpg (90.54 KB, 624x727, 2872c8bb-33a7-4de8-a95e-ab….jpg)
File: 1716031622195.jpg (98.48 KB, 356x512, unnamed.jpg)

 No.689[Odpowiedź]

Znaleźliśmy ulubiony film jakuba niegardowskiego


File: 1715914080748.jpg (88.37 KB, 500x740, 8038928.3.jpg)

 No.678[Odpowiedź]

Uwaga nowy planik
Piszcie mu tam teksty czy nęka druciaka czy się obija i zdradza
https://youtu.be/xbFPIxMF-Lo?si=gfaKVRWEuJKpjNbq

 No.684


 No.686

Łukasz

 No.688
Usuń post [ ]
Wstecz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]
| Catalog
* / b / pol / ori / meta / muz / trv / soc / btc / cp / 3 / x / ai / oc / 4