* / b / pol / ori / meta / muz / trv / soc / btc / cp / 3 / x / ai / oc / 4

/ai/ - bunt maszyn

Nazwa
E-mail
Temat
Komentarz
Plik
Osadź
Hasło (do usuwania postów)

File: 1713703509264.jpeg (224.17 KB, 1240x930, komputery.jpeg)

 No.27

Jakiego oprogramowania używacie? Jakiego systemu, przeglądarki?
Piracicie oprogramowanie? Korzystacie z jakichś fajnych narzędzi?

 No.28

File: 1713708902451.png (4.84 KB, 283x33, logo-new.png)

>>27
>Jakiego oprogramowania używacie?
Używam wolnego oprogramowania ( https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.pl.html )

>Jakiego systemu

Trisquel GNU/Linux ( https://trisquel.info/ )

>przeglądarki?

Tor Browser ( http://2gzyxa5ihm7nsggfxnu52rck2vv4rvmdlkiu3zzui5du4xyclen53wid.onion/index.html
https://www.torproject.org/ ),
Firefox ( https://www.mozilla.org/pl/firefox/new/ ),
abrowser, w zależności od potrzeb

> Korzystacie z jakichś fajnych narzędzi?

Tak, między innymi z tych wyżej wymienionych

 No.29

>>27
>Jakiego oprogramowania używacie?
też staram się korzystać tylko z wolnego oprogramowania

>Jakiego systemu,

aktualnie Manjaro

>przeglądarki?

teraz piszę z Tor Browser
jak czegoś nie mogę zrobić przez Tor Browser to z Ungoogled chromium

>Piracicie oprogramowanie?

nie mam zbytnio czego bo nie gram w gry ani nie potrzebuję specjalnych programów (bo wolne oprogramowanie jest). a tak to piracę tylko porno

>Korzystacie z jakichś fajnych narzędzi?

z alternatywnych frontendów typu invidious, nitter

 No.30

>Jakiego oprogramowania używacie?
Własne skrypty, githubowe projekty które mi się podobają, rzeczy z AUR i Docker. Same Open Source.
WSL na windzie i WinSCP
Mam też laboratorium z takimi:
RHEL, Ansible
VMware Esxi
GitLab-CE/Gitlab Runner
ArgoCD
K8s
>Jakie systemy operacyjne
Win11, Manjaro, RHEL, Fedora
Zależy od urzadzenia
>Piracicie
Czasem gierki ale tak mi się nie chce
>Narzędzia
Fusion360 i Prusa Slicer do drukarki 3D[Powrót][Do góry] Catalog [Post a Reply]
Usuń post [ ]
* / b / pol / ori / meta / muz / trv / soc / btc / cp / 3 / x / ai / oc / 4