* / b / pol / ori / meta / muz / trv / soc / btc / cp / 3 / x / ai / oc / 4

/b/ - Radom

Nazwa
E-mail
Temat
Komentarz
Plik
Osadź
Hasło (do usuwania postów)

File: 1718571037474.jpg (Schowaj obrazek, 82.51 KB, 450x600, 9ac9cd3678538229ab15cc7052….jpg)

 No.6622

lubicie brzoskwinki?

 No.6625

>>6622
Wolę jabłka

 No.6639

File: 1718604584782.jpg (36.44 KB, 612x484, overripe-apple-with-rotten….jpg)

Amator kwaśnych jabłek?

 No.7474

File: 1719795995880.png (27.31 KB, 1275x687, heban pałer.png)

Pock Posie kochają brzoskwinki

 No.7488

Czemu cenzura

 No.7489

W sensie spoiler

 No.7499

>>6622
jeden z moich ulubionych owoców, jeszcze gruszka i mango[Powrót][Do góry] Catalog [Post a Reply]
Usuń post [ ]
* / b / pol / ori / meta / muz / trv / soc / btc / cp / 3 / x / ai / oc / 4