* / b / pol / ori / meta / muz / trv / soc / btc / cp / 3 / x / ai / oc / 4

/b/ - Radom

Nazwa
E-mail
Temat
Komentarz
Plik
Osadź
Hasło (do usuwania postów)

File: 1718579225784.jpg (114.3 KB, 720x544, hehe.jpg)

 No.6630

Wygryw życia

 No.6634

Xd

 No.6636

W sumie pani Żukowska mówiła że mężczyzna też może urodzić, zatem może tak i było w tym przypadku. I tak to chłop nie widział kobiety przez całe życie … A może był po prostu niewidomy od urodzenia to też by i mogło dać taki efekt…[Powrót][Do góry] Catalog [Post a Reply]
Usuń post [ ]
* / b / pol / ori / meta / muz / trv / soc / btc / cp / 3 / x / ai / oc / 4