* / b / pol / ori / meta / muz / trv / soc / btc / cp / 3 / x / ai / oc / 4

/b/ - Radom

Nazwa
E-mail
Temat
Komentarz
Plik
Osadź
Hasło (do usuwania postów)

File: 1718639194183.jpg (1.97 MB, 1944x2592, 22f6beeabd75f56791f7e4efe5….jpg)

 No.6676

 No.6681

Dziwne vibesy. Jakby jakieś AI zchadowało Whitea

 No.6683

>>6681
bo to wycopowy wht

 No.6690

White pedofil. Ma ktoś zdjęcie jego siostry?

 No.6768

File: 1718804286038.jpg (6.28 KB, 480x360, hq1.jpg)

>>6683
To nie white, to przemek pravik z lyszkowic.

 No.6799

File: 1718820647279.jpg (440.47 KB, 1536x2048, 2024059f4fda.jpg)

>>6676
>>6768
atencjusze jebane same z vifonami na głowie. aż sie chce sypnąć przyprawami na te łby xD[Powrót][Do góry] Catalog [Post a Reply]
Usuń post [ ]
* / b / pol / ori / meta / muz / trv / soc / btc / cp / 3 / x / ai / oc / 4