* / b / pol / ori / meta / muz / trv / soc / btc / cp / 3 / x / ai / oc / 4

/b/ - Radom

Nazwa
E-mail
Temat
Komentarz
Plik
Osadź
Hasło (do usuwania postów)

File: 1720545434756.jpg (592.26 KB, 1247x855, 91 moscow mettalica.jpg)

 No.8229

Ludzie na tym zdjęcia mają dziś 60+ lat

 No.8231

Połowa nie żyje od opiatów.

 No.8238

Większość ma poniżej 60.

25 lat w roku 91. + 33 lata do roku obecnego = 58 lat. Większość z tych ludzi raczej miała mniej niż 25 lat.

 No.8263

File: 1720623108131.jpg (6.66 KB, 200x182, 5574163919_w200_h200_klej-….jpg)

Kurwełe wtedy butapren to był butapren, był film po tym. Chyba koło roku 2000 zmienili skład że budyń był już tylko do klejenia dętek.

 No.8267

>>8263
ponoć ruscy na bazarach nadal mają stary skład ale że narkotyk dla w chuj elity społecznej to ty wiedz

 No.8269

>>8267
coo jak dla elity?

 No.8283

File: 1720637547731.jpg (46.01 KB, 637x358, 807FBF6A9599DB6A996424D6E7….jpg)

Jakby po ruskim budyniu były filmy to młodzież by nie marnowała kasy…
Próbowałem łeb nakurwiał a Jezus nie przyszedł… ani nawet Lenin

 No.8284

>>8283
to nie ma włączać filmu tylko mocno dawać w turban[Powrót][Do góry] Catalog [Post a Reply]
Usuń post [ ]
* / b / pol / ori / meta / muz / trv / soc / btc / cp / 3 / x / ai / oc / 4